2 years ago

Kết hôn đồng giới có được pháp luật thừa nhận hay không??? abc

Hiện nay, kết hôn đồng giới luôn là vấn đề “nóng” trong xã hội Việt Nam. Vấn đề này


không còn nằm ở mức độ mập mờ – có hay không người đồng giới ti read more...